Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Przebudowa drogi gminnej Nr 190506W w Wierzchowiskach Pierwszych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 190506W w Wierzchowiskach Pierwszych

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
docx Ogłoszenie o zamówieniu 2016.05.05 - 15:21 201 razy [ pobierz ]
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016.05.06 - 07:55 248 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2016.05.06 - 08:14 245 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2016.05.06 - 08:15 240 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2016.05.06 - 08:15 237 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2016.05.06 - 08:15 242 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2016.05.06 - 08:16 244 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2016.05.06 - 08:16 247 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o uprawnieniach osób 2016.05.06 - 08:17 247 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2016.05.06 - 08:17 246 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2016.05.06 - 08:17 264 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany 2016.05.06 - 08:22 275 razy [ pobierz ]
pdf STWIORB 2016.05.06 - 08:30 246 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016.05.23 - 10:04 386 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2016.05.05

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2016.05.05 - 15:20

wyświetlono: 1127 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: