Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP w Siennie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.1.2016. Nazwa zadania: Termomodrenizacja i remont budynku strażnicy OSP Siennie.
Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
docx Ogłoszenie o zamówieniu 2016.04.15 - 09:07 252 razy [ pobierz ]
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016.04.15 - 09:11 297 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2016.04.15 - 09:12 274 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2016.04.15 - 09:13 267 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2016.04.15 - 09:14 258 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2016.04.15 - 09:14 255 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2016.04.15 - 09:16 259 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2016.04.15 - 09:18 255 razy [ pobierz ]
doc świadczenie o uprawnieniach osób 2016.04.15 - 09:19 255 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2016.04.15 - 09:24 270 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - termomodernizacja 2016.04.15 - 09:33 330 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - remont 2016.04.15 - 09:36 269 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - utwardzenie placu 2016.04.15 - 09:37 276 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - elektryka 2016.04.15 - 09:39 301 razy [ pobierz ]
pdf Projekt elektryki 2016.04.22 - 08:41 237 razy [ pobierz ]
docx STWIORB 2016.04.22 - 08:43 237 razy [ pobierz ]
pdf Uzupełnienie przedmiaru - str. 13 termomodernizacja 2016.04.27 - 13:26 237 razy [ pobierz ]
zip Uzupełnienie projektu elektrycznego 2016.04.27 - 14:55 217 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016.05.31 - 15:10 227 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2016.04.15

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2016.04.15 - 09:04

wyświetlono: 1031 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: