Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał Rady Gminy skierowane do Rady Gminy

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami 2014.09.30 - 07:41 1674 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny 2014.09.30 - 07:42 301 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014.09.30 - 07:44 325 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. dowozu dzieci do szkół 2014.09.30 - 07:44 338 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny żyta do podatku rolnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:43 338 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny drewna do podatku leśnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 288 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 320 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od śr. transportowych na 2015 r. 2014.11.10 - 07:45 305 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego 2014.11.10 - 07:45 289 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2014.11.10 - 07:46 318 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszkalnego 2014.11.10 - 07:47 318 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2014.11.10 - 07:48 305 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyborów organów sołectw 2014.12.22 - 09:05 308 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyboru przedstawiciela gminy do spzzoz 2014.12.22 - 09:20 318 razy [ pobierz ]
doc projekt uchwały budżetowej na 2015 2014.12.23 - 12:01 322 razy [ pobierz ]
doc opis budżetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 384 razy [ pobierz ]
xls załączniki do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 284 razy [ pobierz ]
xls Tabele do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:06 287 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. WPF na 2015 2014.12.23 - 12:07 337 razy [ pobierz ]
doc objaśnienia do WPF na 2015 r. 2014.12.23 - 12:07 309 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego 2015.04.17 - 14:13 312 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego biblioteki 2015.04.17 - 14:14 297 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego gok 2015.04.17 - 14:14 255 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2015.04.17 - 14:16 266 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr.użyczenia nieruchomości na rzecz OSP 2015.04.17 - 14:16 309 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zamiaru połączenia biblioteki i gok 2015.04.17 - 14:20 264 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany studium 2015.04.17 - 14:20 298 razy [ pobierz ]
pdf Załączniki nr 1-9 do projektu uchwały w spr. zmiany studium 2015.04.24 - 09:45 345 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015.06.18 - 08:42 258 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programum"Senior II" 2015.06.18 - 08:45 282 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. uiszczania opłaty za odpady komunalne 2015.06.18 - 08:45 252 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015.06.18 - 08:46 301 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i dokonanie dopłaty 2015.06.18 - 08:47 290 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 2015.06.18 - 08:48 296 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu profilaktycznego B&N 2015.06.25 - 08:20 300 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przystąpienia gminy do Krzemiennego Kręgu 2015.06.25 - 08:24 290 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015.09.06 - 06:43 300 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:26 285 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 266 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 295 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2016 r. 2015.10.22 - 09:29 273 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. opłaty targowej 2015.10.22 - 09:29 269 razy [ pobierz ]
pdf projket uchwały w spr. obsługi księgowej gops-u 2015.10.22 - 09:30 423 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwalkoh. 2015.10.22 - 09:30 237 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania narkomanii 2015.10.22 - 09:31 252 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt 2015.10.23 - 09:53 271 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckiego na 2017 r. 2016.02.03 - 09:09 230 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. strategii rozwoju gminy 2016.02.03 - 09:09 294 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w statucie gminy 2016.02.03 - 09:10 246 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w studium 2016.02.24 - 11:47 234 razy [ pobierz ]
doc tekst studium 2016.02.24 - 11:55 558 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnienie ZUK 2016.04.11 - 09:52 231 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. stosowania ulg 2016.04.11 - 09:52 228 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2016.04.11 - 09:53 237 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomosci 2016.04.11 - 09:54 222 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian statutu gminy 2016.04.11 - 09:54 220 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. przedłuzenia taryf na wodę i ścieki 2016.05.04 - 08:27 227 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na udzielenie bonifikat 2016.05.04 - 08:28 236 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w uchwale w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2016.05.04 - 08:29 227 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zamiaru założenia szkoły muzycznej I stopnia 2016.05.04 - 08:29 225 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 2016.09.01 - 13:59 226 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. t.j.statutu gminy 2016.09.01 - 14:00 223 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2016.09.01 - 14:01 209 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:49 207 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 210 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 209 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:51 200 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruch. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:52 202 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016.11.02 - 13:53 203 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. gm. programu profilaktyki na 2017 r. 2016.11.02 - 13:54 206 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt na 2017 r. 2016.11.02 - 13:55 268 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.30 - 13:07 199 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi lipskiemu 2016.12.06 - 07:35 202 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. reformy szkół 2017.01.19 - 08:42 247 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zbycia lokali w Eugeniowie 2017.01.19 - 08:43 200 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckeigo na 2018 r. 2017.01.19 - 08:44 201 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmieniająca uchwałę dotacje niepubliczne szkoły 2017.01.25 - 14:40 205 razy [ pobierz ]
pdf uchwała rozliczenia vat zuk 2017.01.25 - 14:42 282 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ekwiwalentu dla OSP 2017.03.09 - 14:30 187 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Sienno 2017.03.09 - 14:31 199 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 187 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy województwu mazow. chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 201 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017.03.09 - 14:33 210 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2017.03.09 - 14:34 189 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. wspierania rodziny 2017.03.09 - 14:34 200 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszk. w Siennie 2017.03.09 - 14:35 190 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. taryf za wodę i ścieki 2017.05.05 - 07:55 300 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na nabycie nieruchomości 2017.05.09 - 14:17 201 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wieloletniego programu gosp. mieszkaniowym zasobem 2017.09.15 - 10:14 211 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Siennie 2017.09.15 - 10:15 159 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:15 153 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia zespołu szkół w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:16 162 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017.09.15 - 10:17 160 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmian w uchwale w spr. udzielenia pomocy powiatowi lipskiemu 2017.09.15 - 10:18 163 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dopłaty do ceny taryfowej za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków 2017.09.15 - 10:19 169 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku rolnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:51 145 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku leśnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 143 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 143 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od śr. transp. na 2018 r. 2017.10.25 - 08:53 138 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:54 144 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany statutu gminy 2017.10.25 - 08:54 136 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany uchwały o obwodach głosowania 2017.10.25 - 08:55 138 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2017.10.25 - 08:56 157 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. programu ochrony zwierząt 2017.10.25 - 08:59 177 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. funduszu sołeckiego na 2019 r. 2018.01.25 - 09:20 154 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla powiatu lipskiego 2018.01.25 - 09:20 147 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały 2018.01.25 - 09:21 132 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku..... 2018.01.25 - 09:22 128 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zamiaru likwidacji studium informatycznego 2018.01.25 - 09:23 256 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. wysokości dotacji 2018.01.25 - 09:24 152 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad udzielania dotacji 2018.01.25 - 09:25 155 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. obwodów głosowania 2018.03.01 - 09:20 162 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. okręgów wyborczych 2018.03.01 - 09:20 199 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu wspierania uzdolnionych uczniów 2018.03.01 - 09:21 144 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu usuwania azbestu 2018.03.01 - 09:21 141 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:22 131 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:23 145 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. likwidacji studium informatyki 2018.06.25 - 13:14 109 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wyłączenia szkoły muzycznej 2018.06.25 - 13:15 108 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany nazwy zespołu szkół 2018.06.25 - 13:15 119 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. obsługi jednostek org. 2018.06.25 - 13:16 119 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. darowizny nieruchomości 2018.06.25 - 13:17 115 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018.06.25 - 13:18 108 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018.06.25 - 13:18 108 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. projektu regulaminu na wodę i ścieki 2018.06.25 - 13:19 172 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dopłaty do ceny taryfowej 2018.06.25 - 13:20 110 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany uchwały opłaty za zajęcie pasa drogowego 2018.06.25 - 13:21 135 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finans. biblioteki 2018.06.25 - 13:21 112 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finans. gok 2018.06.25 - 13:22 118 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. komisji doraźnej 2018.06.25 - 13:22 121 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. utworzenia spzoz 2018.06.25 - 13:23 115 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. statutu spzoz 2018.06.25 - 13:23 109 razy [ pobierz ]
pdf Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2018.10.02 - 09:01 150 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. ceny żyta do podatku rolnego na 2019 r. 2018.11.19 - 13:47 116 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. ceny drewna do podatku leśniego na 2019 r. 2018.11.19 - 13:47 101 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. stawek podatku od nieruch. na 2019 r. 2018.11.19 - 13:48 115 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. stawek podatku od śr. tranp. na 2019 r. 2018.11.19 - 13:48 102 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. planu zagosp. przest. w-sk pierwszych 2018.11.19 - 13:52 114 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dotacji do niepublicznych przedszkoli 2018.11.19 - 13:53 94 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. planu zagosp. przest. ludwikowa 2018.11.28 - 07:25 104 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. funduszu sołeckiego na 2020 rok 2019.02.19 - 09:44 83 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. inkasa opłaty za odpady 2019.02.19 - 09:45 90 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Woj. Mazowieckiemu 2019.02.19 - 09:45 77 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ustanowienia użytkowania nieruchomości na rzecz SPZOZ w Siennie 2019.02.19 - 09:46 82 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019.02.19 - 09:47 85 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. inkasa podatków 2019.02.19 - 09:48 95 razy [ pobierz ]
pdf uchwała świadczenie usług opady 2019.03.20 - 08:43 77 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmiana regulaminu utzrymania czystości ... 2019.03.20 - 08:44 85 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmiana uchwały inkaso podatków 2019.03.20 - 08:44 84 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmiana uchwały inkaso opłaty za odpady 2019.03.20 - 08:45 80 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała tekst jednolity statutu gminy 2019.05.07 - 12:43 70 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sieci szkół podstawowych 2019.05.07 - 12:44 96 razy [ pobierz ]
pdf Uchwałą w spr. sieci oddziałów przedszkolnych 2019.05.07 - 12:44 77 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad gospodarowania aktywami trwałymi w SPZOZ w Siennie 2019.05.07 - 12:47 90 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wysokości opłat za odpady 2019.05.31 - 08:00 79 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wysokości opłat za odpady - pojemniki 2019.05.31 - 08:00 77 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku rolnego na 2020 r. 2019.10.25 - 08:49 53 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku leśnego na 2020 r. 2019.10.25 - 08:49 55 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2020 r. 2019.10.25 - 08:49 59 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od śr. transportowych na 2020 r. 2019.10.25 - 08:50 52 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Piotr Dąbrowski

data dokumentu: 2014.02.14

modyfikował: Piotr Dąbrowski

data modyfikacji: 2014.09.30 - 07:39

wyświetlono: 3631 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2014.02.14 - 12:24 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.04.16 - 11:52 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.09.30 - 07:38 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: