Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2019. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno.

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019.04.18 - 14:05 114 razy [ pobierz ]
docx Formularz ofertowy 2019.04.18 - 14:05 78 razy [ pobierz ]
docx Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2019.04.18 - 14:06 65 razy [ pobierz ]
docx Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2019.04.18 - 14:06 61 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2019.04.18 - 14:06 65 razy [ pobierz ]
doc wykaz usług 2019.04.18 - 14:07 67 razy [ pobierz ]
doc wykaz narzędzi 2019.04.18 - 14:07 71 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2019.04.18 - 14:07 69 razy [ pobierz ]
pdf UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno 2019.04.18 - 14:08 79 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno 2019.04.18 - 14:09 71 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2019.04.18 - 14:10 66 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści zapytania 2019.04.26 - 10:36 80 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2019.04.26 - 10:36 94 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianach 2019.04.26 - 10:37 81 razy [ pobierz ]
doc Wyjaśnienie treści SIWZ 1 2019.04.26 - 15:04 79 razy [ pobierz ]
pdf Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - załącznik 1 2019.04.26 - 15:05 79 razy [ pobierz ]
doc Informacja z sesji otwarcia ofert 2019.04.30 - 13:38 113 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019.06.12 - 14:51 77 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2019.04.18

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2019.04.26 - 13:20

wyświetlono: 525 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2019.04.18 - 14:05 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: