Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Sienn

Zaprasza uprawnione podmioty do wykonania usługi pn.:

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w ramach realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

 

Dokumentacja projektowa

 

data publikacji: 2017.07.07 - 14:47
opublikował: Kamil Wiśnios