Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP w Siennie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.1.2016. Nazwa zadania: Termomodrenizacja i remont budynku strażnicy OSP Siennie.
data publikacji: 2016.04.15 - 09:04
opublikował: Marcin Minkina