Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania OŚ.6220.6.2015

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 190527W  w Krzyżanówce na odcinku o długości 1986 od km 0+000 do km 1+986”.

data publikacji: 2016.02.04 - 10:49
opublikował: Katarzyna Sewruk