Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnuiania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Sienno ogłasza  otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnuiania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

data publikacji: 2015.01.22 - 12:34
opublikował: Piotr Dąbrowski