Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

data publikacji: 2020.01.09 - 13:18
opublikował: Piotr Dąbrowski