Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Referat inwestycji, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rozwoju

Referat inwestycji, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rozwoju

Kierownik Referatu

mgr Dorota Wojtas-Lorek

pok. nr 16

tel. wew. 19

rozwoj@sienno.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, podziałów i rozgraniczania nieruchomości
mgr Katarzyna Sewruk

pokój nr 14

tel. wew. 21

os@sienno.pl


Stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, dróg,

Mgr Kamil Wiśnios

pokój nr 13

tel. wew. 22  
inwestycje@sienno.pl

Stanowisko ds.ochrony przyrody, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

mgr Angelika Moskwa

pokój nr 16

tel. wew. 19

op@sienno.pl

data publikacji: 2020.01.09 - 07:41
opublikował: Piotr Dąbrowski