Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji 2019 rok

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie  edukacji 2019 rok.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowicym załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)    w ogłoszeniu podano błędnie nieobowiązujący przepis

 

Nie złożono ofert na konkurs.

data publikacji: 2019.02.12 - 08:44
opublikował: Piotr Dąbrowski