Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2017. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017.06.13 - 13:40 171 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2017.06.13 - 13:41 104 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2017.06.13 - 13:41 121 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2017.06.13 - 13:42 122 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2017.06.13 - 13:42 122 razy [ pobierz ]
docx Wykaz robót budowlanych 2017.06.13 - 13:42 124 razy [ pobierz ]
docx Zobowiązanie innego podmiotu 2017.06.13 - 13:43 123 razy [ pobierz ]
docx Pełnomocnictwo 2017.06.13 - 13:43 120 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2017.06.13 - 13:43 130 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót przebudowy oczyszczalni ścieków 2017.06.13 - 13:49 182 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót dla budowy sieci wodociągowej 2017.06.13 - 14:00 212 razy [ pobierz ]
zip Program Funkcjonalno- użytkowy, projekt geologiczny i przedmiar robót rozbudowy ujęcia wody w Jaworze Soleckim 2017.06.13 - 15:07 163 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści SIWZ 2017.06.21 - 11:53 92 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2017.06.21 - 11:54 99 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 73 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 79 razy [ pobierz ]
doc Sprostowanie SIWZ 2017.06.27 - 09:20 34 razy [ pobierz ]
pdf Informacja z sesji otwarcia ofert 2017.06.29 - 12:59 87 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu 2017.07.05 - 13:03 78 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2017.06.13

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2017.06.21 - 11:57

wyświetlono: 424 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2017.06.13 - 13:52 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 950717 | dzisiaj: 18