Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2017. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Aleksandrów, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Siennie

 

Treść ogłoszenia na BZP

 

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na BZP

 

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017.06.13 - 13:40 340 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2017.06.13 - 13:41 248 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia 2017.06.13 - 13:41 256 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2017.06.13 - 13:42 290 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2017.06.13 - 13:42 261 razy [ pobierz ]
docx Wykaz robót budowlanych 2017.06.13 - 13:42 264 razy [ pobierz ]
docx Zobowiązanie innego podmiotu 2017.06.13 - 13:43 271 razy [ pobierz ]
docx Pełnomocnictwo 2017.06.13 - 13:43 254 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2017.06.13 - 13:43 279 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót przebudowy oczyszczalni ścieków 2017.06.13 - 13:49 320 razy [ pobierz ]
zip Dokumentacja projektowa, SST i przedmiar robót dla budowy sieci wodociągowej 2017.06.13 - 14:00 343 razy [ pobierz ]
zip Program Funkcjonalno- użytkowy, projekt geologiczny i przedmiar robót rozbudowy ujęcia wody w Jaworze Soleckim 2017.06.13 - 15:07 298 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści SIWZ 2017.06.21 - 11:53 269 razy [ pobierz ]
doc SIWZ po zmianach 2017.06.21 - 11:54 254 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 215 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy po zmianach 2017.06.21 - 11:55 231 razy [ pobierz ]
doc Sprostowanie SIWZ 2017.06.27 - 09:20 179 razy [ pobierz ]
pdf Informacja z sesji otwarcia ofert 2017.06.29 - 12:59 238 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu 2017.07.05 - 13:03 253 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Kamil Wiśnios

data dokumentu: 2017.06.13

modyfikował: Kamil Wiśnios

data modyfikacji: 2017.06.21 - 11:57

wyświetlono: 1067 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2017.06.13 - 13:52 - Kamil Wiśnios - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: