Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2016. Nazwa zadania: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jaworze Soleckim.

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
docx Ogłoszenie o zamówieniu 2016.06.08 - 13:47 120 razy [ pobierz ]
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016.06.08 - 13:49 168 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2016.06.08 - 13:49 158 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2016.06.08 - 13:50 164 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2016.06.08 - 13:50 159 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2016.06.08 - 13:50 159 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2016.06.08 - 13:51 158 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2016.06.08 - 13:51 165 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o uprawnieniach osób 2016.06.08 - 13:51 156 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2016.06.08 - 13:52 163 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2016.06.08 - 13:52 189 razy [ pobierz ]
doc Wyaśnienie treści SIWZ 2016.06.22 - 10:39 106 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016.07.05 - 11:01 141 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2016.06.08

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2016.06.08 - 13:47

wyświetlono: 574 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1151690 | dzisiaj: 606