Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP w Siennie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.1.2016. Nazwa zadania: Termomodrenizacja i remont budynku strażnicy OSP Siennie.
Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
docx Ogłoszenie o zamówieniu 2016.04.15 - 09:07 191 razy [ pobierz ]
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016.04.15 - 09:11 235 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2016.04.15 - 09:12 214 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2016.04.15 - 09:13 209 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2016.04.15 - 09:14 198 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2016.04.15 - 09:14 197 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2016.04.15 - 09:16 200 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2016.04.15 - 09:18 198 razy [ pobierz ]
doc świadczenie o uprawnieniach osób 2016.04.15 - 09:19 199 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2016.04.15 - 09:24 214 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - termomodernizacja 2016.04.15 - 09:33 267 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - remont 2016.04.15 - 09:36 210 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - utwardzenie placu 2016.04.15 - 09:37 218 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - elektryka 2016.04.15 - 09:39 241 razy [ pobierz ]
pdf Projekt elektryki 2016.04.22 - 08:41 155 razy [ pobierz ]
docx STWIORB 2016.04.22 - 08:43 179 razy [ pobierz ]
pdf Uzupełnienie przedmiaru - str. 13 termomodernizacja 2016.04.27 - 13:26 178 razy [ pobierz ]
zip Uzupełnienie projektu elektrycznego 2016.04.27 - 14:55 163 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016.05.31 - 15:10 161 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2016.04.15

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2016.04.15 - 09:04

wyświetlono: 735 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1275456 | dzisiaj: 124