Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP w Siennie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.1.2016. Nazwa zadania: Termomodrenizacja i remont budynku strażnicy OSP Siennie.
Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
docx Ogłoszenie o zamówieniu 2016.04.15 - 09:07 171 razy [ pobierz ]
doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2016.04.15 - 09:11 215 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2016.04.15 - 09:12 193 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2016.04.15 - 09:13 188 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2016.04.15 - 09:14 178 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej 2016.04.15 - 09:14 176 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót budowlanych 2016.04.15 - 09:16 180 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2016.04.15 - 09:18 178 razy [ pobierz ]
doc świadczenie o uprawnieniach osób 2016.04.15 - 09:19 178 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2016.04.15 - 09:24 193 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - termomodernizacja 2016.04.15 - 09:33 245 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - remont 2016.04.15 - 09:36 188 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - utwardzenie placu 2016.04.15 - 09:37 197 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót - elektryka 2016.04.15 - 09:39 217 razy [ pobierz ]
pdf Projekt elektryki 2016.04.22 - 08:41 134 razy [ pobierz ]
docx STWIORB 2016.04.22 - 08:43 156 razy [ pobierz ]
pdf Uzupełnienie przedmiaru - str. 13 termomodernizacja 2016.04.27 - 13:26 155 razy [ pobierz ]
zip Uzupełnienie projektu elektrycznego 2016.04.27 - 14:55 143 razy [ pobierz ]
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016.05.31 - 15:10 139 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2016.04.15

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2016.04.15 - 09:04

wyświetlono: 693 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1187713 | dzisiaj: 344