Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Remont budynku strażnicy OSP Kochanówce

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.5.2015. Nazwa zadania: Remont budynku strażnicy OSP Kochanówce

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Ogłoszenie o zamówieniu 2015.07.01 - 08:51 166 razy [ pobierz ]
doc SIWZ remont dachu 2015.07.01 - 08:52 196 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2015.07.01 - 08:53 198 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2015.07.01 - 08:54 177 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2015.07.01 - 08:54 176 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2015.07.01 - 08:54 163 razy [ pobierz ]
doc Wykaz robót 2015.07.01 - 08:54 180 razy [ pobierz ]
doc Wykaz osób 2015.07.01 - 08:55 181 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o uprawnieniach osób 2015.07.01 - 08:55 182 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2015.07.01 - 08:56 180 razy [ pobierz ]
pdf Specyfikacja Techniczna 2015.07.01 - 08:57 198 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2015.07.01 - 08:58 206 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany 2015.07.01 - 08:59 219 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 2015.07.01 - 09:02 177 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 2 2015.07.01 - 09:03 191 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 3 2015.07.01 - 09:03 189 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 4 2015.07.01 - 09:03 201 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 5 2015.07.01 - 09:03 197 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 6 2015.07.01 - 09:04 196 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 7 2015.07.01 - 09:04 193 razy [ pobierz ]
pdf Projekt budowlany rysunki 8 2015.07.01 - 09:05 178 razy [ pobierz ]
doc Wyjaśnienie treści SIWZ I 2015.07.13 - 14:32 127 razy [ pobierz ]
doc Zmiana treści SIWZ I 2015.07.13 - 14:33 120 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015.07.29 - 09:00 137 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2015.07.01

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2015.07.01 - 08:46

wyświetlono: 617 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 951249 | dzisiaj: 550