Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał Rady Gminy skierowane do Rady Gminy

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami 2014.09.30 - 07:41 1462 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny 2014.09.30 - 07:42 201 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014.09.30 - 07:44 213 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. dowozu dzieci do szkół 2014.09.30 - 07:44 233 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny żyta do podatku rolnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:43 227 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny drewna do podatku leśnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 183 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 222 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od śr. transportowych na 2015 r. 2014.11.10 - 07:45 190 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego 2014.11.10 - 07:45 181 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2014.11.10 - 07:46 210 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszkalnego 2014.11.10 - 07:47 216 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2014.11.10 - 07:48 202 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyborów organów sołectw 2014.12.22 - 09:05 199 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyboru przedstawiciela gminy do spzzoz 2014.12.22 - 09:20 213 razy [ pobierz ]
doc projekt uchwały budżetowej na 2015 2014.12.23 - 12:01 226 razy [ pobierz ]
doc opis budżetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 261 razy [ pobierz ]
xls załączniki do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 183 razy [ pobierz ]
xls Tabele do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:06 196 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. WPF na 2015 2014.12.23 - 12:07 228 razy [ pobierz ]
doc objaśnienia do WPF na 2015 r. 2014.12.23 - 12:07 208 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego 2015.04.17 - 14:13 203 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego biblioteki 2015.04.17 - 14:14 191 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego gok 2015.04.17 - 14:14 164 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2015.04.17 - 14:16 167 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr.użyczenia nieruchomości na rzecz OSP 2015.04.17 - 14:16 200 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zamiaru połączenia biblioteki i gok 2015.04.17 - 14:20 166 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany studium 2015.04.17 - 14:20 199 razy [ pobierz ]
pdf Załączniki nr 1-9 do projektu uchwały w spr. zmiany studium 2015.04.24 - 09:45 225 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015.06.18 - 08:42 159 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programum"Senior II" 2015.06.18 - 08:45 188 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. uiszczania opłaty za odpady komunalne 2015.06.18 - 08:45 155 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015.06.18 - 08:46 191 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i dokonanie dopłaty 2015.06.18 - 08:47 196 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 2015.06.18 - 08:48 193 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu profilaktycznego B&N 2015.06.25 - 08:20 195 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przystąpienia gminy do Krzemiennego Kręgu 2015.06.25 - 08:24 190 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015.09.06 - 06:43 185 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:26 183 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 171 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 184 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2016 r. 2015.10.22 - 09:29 174 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. opłaty targowej 2015.10.22 - 09:29 173 razy [ pobierz ]
pdf projket uchwały w spr. obsługi księgowej gops-u 2015.10.22 - 09:30 327 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwalkoh. 2015.10.22 - 09:30 143 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania narkomanii 2015.10.22 - 09:31 151 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt 2015.10.23 - 09:53 168 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckiego na 2017 r. 2016.02.03 - 09:09 119 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. strategii rozwoju gminy 2016.02.03 - 09:09 166 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w statucie gminy 2016.02.03 - 09:10 133 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w studium 2016.02.24 - 11:47 124 razy [ pobierz ]
doc tekst studium 2016.02.24 - 11:55 226 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnienie ZUK 2016.04.11 - 09:52 120 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. stosowania ulg 2016.04.11 - 09:52 117 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2016.04.11 - 09:53 128 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomosci 2016.04.11 - 09:54 115 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian statutu gminy 2016.04.11 - 09:54 121 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. przedłuzenia taryf na wodę i ścieki 2016.05.04 - 08:27 121 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na udzielenie bonifikat 2016.05.04 - 08:28 122 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w uchwale w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2016.05.04 - 08:29 117 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zamiaru założenia szkoły muzycznej I stopnia 2016.05.04 - 08:29 121 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 2016.09.01 - 13:59 108 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. t.j.statutu gminy 2016.09.01 - 14:00 118 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2016.09.01 - 14:01 105 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:49 100 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 99 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 102 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:51 95 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruch. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:52 96 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016.11.02 - 13:53 98 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. gm. programu profilaktyki na 2017 r. 2016.11.02 - 13:54 100 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt na 2017 r. 2016.11.02 - 13:55 142 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.30 - 13:07 96 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi lipskiemu 2016.12.06 - 07:35 97 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. reformy szkół 2017.01.19 - 08:42 137 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zbycia lokali w Eugeniowie 2017.01.19 - 08:43 95 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckeigo na 2018 r. 2017.01.19 - 08:44 91 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmieniająca uchwałę dotacje niepubliczne szkoły 2017.01.25 - 14:40 92 razy [ pobierz ]
pdf uchwała rozliczenia vat zuk 2017.01.25 - 14:42 159 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ekwiwalentu dla OSP 2017.03.09 - 14:30 85 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Sienno 2017.03.09 - 14:31 89 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 83 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy województwu mazow. chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 91 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017.03.09 - 14:33 99 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2017.03.09 - 14:34 83 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. wspierania rodziny 2017.03.09 - 14:34 86 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszk. w Siennie 2017.03.09 - 14:35 90 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. taryf za wodę i ścieki 2017.05.05 - 07:55 113 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na nabycie nieruchomości 2017.05.09 - 14:17 81 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wieloletniego programu gosp. mieszkaniowym zasobem 2017.09.15 - 10:14 76 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Siennie 2017.09.15 - 10:15 60 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:15 60 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia zespołu szkół w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:16 65 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017.09.15 - 10:17 63 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmian w uchwale w spr. udzielenia pomocy powiatowi lipskiemu 2017.09.15 - 10:18 71 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dopłaty do ceny taryfowej za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków 2017.09.15 - 10:19 67 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku rolnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:51 43 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku leśnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 40 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 40 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od śr. transp. na 2018 r. 2017.10.25 - 08:53 39 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:54 44 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany statutu gminy 2017.10.25 - 08:54 43 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany uchwały o obwodach głosowania 2017.10.25 - 08:55 42 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2017.10.25 - 08:56 43 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. programu ochrony zwierząt 2017.10.25 - 08:59 71 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. funduszu sołeckiego na 2019 r. 2018.01.25 - 09:20 52 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla powiatu lipskiego 2018.01.25 - 09:20 35 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały 2018.01.25 - 09:21 34 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku..... 2018.01.25 - 09:22 34 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zamiaru likwidacji studium informatycznego 2018.01.25 - 09:23 44 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. wysokości dotacji 2018.01.25 - 09:24 44 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad udzielania dotacji 2018.01.25 - 09:25 40 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. obwodów głosowania 2018.03.01 - 09:20 40 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. okręgów wyborczych 2018.03.01 - 09:20 52 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu wspierania uzdolnionych uczniów 2018.03.01 - 09:21 33 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu usuwania azbestu 2018.03.01 - 09:21 33 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:22 33 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:23 43 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. likwidacji studium informatyki 2018.06.25 - 13:14 17 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wyłączenia szkoły muzycznej 2018.06.25 - 13:15 17 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany nazwy zespołu szkół 2018.06.25 - 13:15 18 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. obsługi jednostek org. 2018.06.25 - 13:16 18 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. darowizny nieruchomości 2018.06.25 - 13:17 17 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018.06.25 - 13:18 16 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018.06.25 - 13:18 18 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. projektu regulaminu na wodę i ścieki 2018.06.25 - 13:19 24 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dopłaty do ceny taryfowej 2018.06.25 - 13:20 15 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany uchwały opłaty za zajęcie pasa drogowego 2018.06.25 - 13:21 26 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finans. biblioteki 2018.06.25 - 13:21 16 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finans. gok 2018.06.25 - 13:22 18 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. komisji doraźnej 2018.06.25 - 13:22 25 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. utworzenia spzoz 2018.06.25 - 13:23 22 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. statutu spzoz 2018.06.25 - 13:23 20 razy [ pobierz ]
pdf Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2018.10.02 - 09:01 7 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Piotr Dąbrowski

data dokumentu: 2014.02.14

modyfikował: Piotr Dąbrowski

data modyfikacji: 2014.09.30 - 07:39

wyświetlono: 2693 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2014.02.14 - 12:24 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.04.16 - 11:52 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.09.30 - 07:38 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1186340 | dzisiaj: 141