Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał Rady Gminy skierowane do Rady Gminy

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami 2014.09.30 - 07:41 1428 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny 2014.09.30 - 07:42 189 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014.09.30 - 07:44 196 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. dowozu dzieci do szkół 2014.09.30 - 07:44 220 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny żyta do podatku rolnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:43 209 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ceny drewna do podatku leśnego na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 166 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2015 r. 2014.11.10 - 07:44 205 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. podatku od śr. transportowych na 2015 r. 2014.11.10 - 07:45 177 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego 2014.11.10 - 07:45 168 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2014.11.10 - 07:46 194 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszkalnego 2014.11.10 - 07:47 202 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2014.11.10 - 07:48 186 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyborów organów sołectw 2014.12.22 - 09:05 185 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyboru przedstawiciela gminy do spzzoz 2014.12.22 - 09:20 198 razy [ pobierz ]
doc projekt uchwały budżetowej na 2015 2014.12.23 - 12:01 211 razy [ pobierz ]
doc opis budżetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 243 razy [ pobierz ]
xls załączniki do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:02 173 razy [ pobierz ]
xls Tabele do projektu budźetu na 2015 r. 2014.12.23 - 12:06 186 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. WPF na 2015 2014.12.23 - 12:07 213 razy [ pobierz ]
doc objaśnienia do WPF na 2015 r. 2014.12.23 - 12:07 195 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego 2015.04.17 - 14:13 190 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego biblioteki 2015.04.17 - 14:14 177 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. sprawozdania finansowego gok 2015.04.17 - 14:14 152 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 2015.04.17 - 14:16 155 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr.użyczenia nieruchomości na rzecz OSP 2015.04.17 - 14:16 187 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zamiaru połączenia biblioteki i gok 2015.04.17 - 14:20 155 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany studium 2015.04.17 - 14:20 185 razy [ pobierz ]
pdf Załączniki nr 1-9 do projektu uchwały w spr. zmiany studium 2015.04.24 - 09:45 167 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2015.06.18 - 08:42 146 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programum"Senior II" 2015.06.18 - 08:45 174 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. uiszczania opłaty za odpady komunalne 2015.06.18 - 08:45 141 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015.06.18 - 08:46 176 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i dokonanie dopłaty 2015.06.18 - 08:47 182 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 2015.06.18 - 08:48 179 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu profilaktycznego B&N 2015.06.25 - 08:20 182 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przystąpienia gminy do Krzemiennego Kręgu 2015.06.25 - 08:24 177 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015.09.06 - 06:43 173 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:26 171 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 159 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2016 r. 2015.10.22 - 09:28 170 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2016 r. 2015.10.22 - 09:29 159 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. opłaty targowej 2015.10.22 - 09:29 159 razy [ pobierz ]
pdf projket uchwały w spr. obsługi księgowej gops-u 2015.10.22 - 09:30 314 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwalkoh. 2015.10.22 - 09:30 127 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu przeciwdziałania narkomanii 2015.10.22 - 09:31 138 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt 2015.10.23 - 09:53 156 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckiego na 2017 r. 2016.02.03 - 09:09 100 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. strategii rozwoju gminy 2016.02.03 - 09:09 141 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w statucie gminy 2016.02.03 - 09:10 113 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w studium 2016.02.24 - 11:47 104 razy [ pobierz ]
doc tekst studium 2016.02.24 - 11:55 152 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnienie ZUK 2016.04.11 - 09:52 100 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. stosowania ulg 2016.04.11 - 09:52 96 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2016.04.11 - 09:53 101 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomosci 2016.04.11 - 09:54 94 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian statutu gminy 2016.04.11 - 09:54 99 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. przedłuzenia taryf na wodę i ścieki 2016.05.04 - 08:27 101 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zgody na udzielenie bonifikat 2016.05.04 - 08:28 106 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmian w uchwale w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2016.05.04 - 08:29 97 razy [ pobierz ]
pdf projekt w spr. zamiaru założenia szkoły muzycznej I stopnia 2016.05.04 - 08:29 99 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 2016.09.01 - 13:59 83 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. t.j.statutu gminy 2016.09.01 - 14:00 94 razy [ pobierz ]
pdf Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2016.09.01 - 14:01 84 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku rolnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:49 79 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku leśnego na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 75 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016.11.02 - 13:50 76 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:51 75 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruch. na 2017 r. 2016.11.02 - 13:52 72 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016.11.02 - 13:53 76 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. gm. programu profilaktyki na 2017 r. 2016.11.02 - 13:54 80 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. programu ochrony zwierząt na 2017 r. 2016.11.02 - 13:55 119 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. podatku od śr. transp. na 2017 r. 2016.11.30 - 13:07 73 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi lipskiemu 2016.12.06 - 07:35 74 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. reformy szkół 2017.01.19 - 08:42 116 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. zbycia lokali w Eugeniowie 2017.01.19 - 08:43 71 razy [ pobierz ]
pdf projekt uchwały w spr. funduszu sołeckeigo na 2018 r. 2017.01.19 - 08:44 71 razy [ pobierz ]
pdf uchwała zmieniająca uchwałę dotacje niepubliczne szkoły 2017.01.25 - 14:40 72 razy [ pobierz ]
pdf uchwała rozliczenia vat zuk 2017.01.25 - 14:42 130 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. ekwiwalentu dla OSP 2017.03.09 - 14:30 63 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Sienno 2017.03.09 - 14:31 67 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy powiatowi lipskiemu chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 62 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy województwu mazow. chodnik Jawor Sol. 2017.03.09 - 14:32 67 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017.03.09 - 14:33 79 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2017.03.09 - 14:34 66 razy [ pobierz ]
pdf Uchwał w spr. wspierania rodziny 2017.03.09 - 14:34 66 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zbycia lokalu mieszk. w Siennie 2017.03.09 - 14:35 71 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. taryf za wodę i ścieki 2017.05.05 - 07:55 86 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na nabycie nieruchomości 2017.05.09 - 14:17 64 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. wieloletniego programu gosp. mieszkaniowym zasobem 2017.09.15 - 10:14 58 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Siennie 2017.09.15 - 10:15 44 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia szkoły podst. w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:15 44 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. przekształcenia zespołu szkół w Jaworze Sol. 2017.09.15 - 10:16 49 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017.09.15 - 10:17 49 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmian w uchwale w spr. udzielenia pomocy powiatowi lipskiemu 2017.09.15 - 10:18 53 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. dopłaty do ceny taryfowej za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków 2017.09.15 - 10:19 49 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku rolnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:51 27 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku leśnego na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 24 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:52 25 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. podatku od śr. transp. na 2018 r. 2017.10.25 - 08:53 23 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017.10.25 - 08:54 28 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany statutu gminy 2017.10.25 - 08:54 29 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. zmiany uchwały o obwodach głosowania 2017.10.25 - 08:55 29 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2017.10.25 - 08:56 28 razy [ pobierz ]
pdf uchwała w spr. programu ochrony zwierząt 2017.10.25 - 08:59 58 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. funduszu sołeckiego na 2019 r. 2018.01.25 - 09:20 34 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. pomocy finansowej dla powiatu lipskiego 2018.01.25 - 09:20 19 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. uchylenia uchwały 2018.01.25 - 09:21 22 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku..... 2018.01.25 - 09:22 21 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zamiaru likwidacji studium informatycznego 2018.01.25 - 09:23 24 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. wysokości dotacji 2018.01.25 - 09:24 31 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad udzielania dotacji 2018.01.25 - 09:25 25 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. obwodów głosowania 2018.03.01 - 09:20 17 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. okręgów wyborczych 2018.03.01 - 09:20 18 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu wspierania uzdolnionych uczniów 2018.03.01 - 09:21 17 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. programu usuwania azbestu 2018.03.01 - 09:21 17 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:22 19 razy [ pobierz ]
pdf Uchwała w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2018.03.01 - 09:23 28 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Piotr Dąbrowski

data dokumentu: 2014.02.14

modyfikował: Piotr Dąbrowski

data modyfikacji: 2014.09.30 - 07:39

wyświetlono: 2443 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • wersja z dnia: 2014.02.14 - 12:24 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.04.16 - 11:52 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
  • wersja z dnia: 2014.09.30 - 07:38 - Piotr Dąbrowski - [ zobacz wersję ]
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1081485 | dzisiaj: 406