Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2014.

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek

Załączniki:
typ opis data dodania pobrano pobierz
doc Ogłoszenie o zamówieniu 2014.02.19 - 14:09 405 razy [ pobierz ]
doc SIWZ 2014.02.19 - 14:09 519 razy [ pobierz ]
doc Formularz ofertowy 2014.02.19 - 14:11 420 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2014.02.19 - 14:12 390 razy [ pobierz ]
doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2014.02.19 - 14:12 426 razy [ pobierz ]
doc oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2014.02.19 - 14:13 384 razy [ pobierz ]
doc wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 2014.02.19 - 14:16 408 razy [ pobierz ]
doc wykaz robót budowlanych 2014.02.19 - 14:17 434 razy [ pobierz ]
doc Wzór umowy 2014.02.19 - 14:17 401 razy [ pobierz ]
pdf Przedmiar robót 2014.02.19 - 14:17 490 razy [ pobierz ]
zip Projekt budowlany część opisowa 2014.02.19 - 14:29 435 razy [ pobierz ]
zip Projekt budowlany część rysunkowa 2014.02.19 - 14:32 460 razy [ pobierz ]
pdf SST Wykonania i odbioru robót 2014.02.19 - 14:33 677 razy [ pobierz ]
doc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014.03.28 - 12:30 655 razy [ pobierz ]
Informacje o dokumencie:

autor: Marcin Minkina

data dokumentu: 2014.02.19

opublikował: Marcin Minkina

data publikacji: 2014.02.19 - 14:07

wyświetlono: 1516 razy

Rejestr zmian dokumentu:
  • Brak zmian w tym dokumencie!
[ BIP Urząd Gminy Sienno]

wszystkich odwiedzin: 1225723 | dzisiaj: 332