Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OŚ.6220.1.2013

dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Hodowla tuczników w ilości 960 szt. /jeden cykl hodowlany/ w projektowanym budynku tuczarni w miejscowości Eugeniów, gmina Sienno, realizowanego na działce nr ew. 18/2, obręb Sienno”

data publikacji: 2017.06.07 - 14:28
opublikował: Katarzyna Sewruk