Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OŚ.6220.4.2016

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sienno ul. Bałtowska, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna  gm. Sienno – etap I”

data publikacji: 2017.03.10 - 10:39
opublikował: Katarzyna Sewruk