Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

data publikacji: 2017.02.03 - 08:39
opublikował: Katarzyna Sewruk