Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Ogłoszenie o przystąpieniu OŚ.6721.2.2016

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno dla miejscowości Ludwików.

data publikacji: 2016.12.21 - 10:56
opublikował: Katarzyna Sewruk