Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.4.2016

dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sienno ul. Bałtowska, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna  gm. Sienno –etap I”.

data publikacji: 2016.12.16 - 08:37
opublikował: Katarzyna Sewruk