Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania OŚ.6220.1.2013

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Hodowla tuczników w ilości 960 szt. /jeden cykl hodowlany/w projektowanym budynku tuczarni w miejscowości Eugeniów, gmina Sienno, realizowanego na działce nr ew. 18/2, obręb Sienno”.

data publikacji: 2016.11.07 - 13:36
opublikował: Katarzyna Sewruk