Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Uchwała Nr XX/105/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok

Uchwała Nr XX/105/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok

data publikacji: 2016.07.06 - 08:32
opublikował: Barbara Capała