Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak:OŚ.6220.1.2013

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Hodowla tuczników w ilości 960 szt. /jeden cykl hodowlany/w projektowanym budynku tuczarni w miejscowości Eugeniów, gmina Sienno, realizowanego na działce nr ew. 18/2, obręb Sienno”.

data publikacji: 2016.06.16 - 10:30
opublikował: Katarzyna Sewruk