Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OŚ.6220.6.2015

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190527W w Krzyżanówce na odcinku o długości 1986 od km 0+000 do km 1+986”

data publikacji: 2016.03.04 - 09:40
opublikował: Katarzyna Sewruk