Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
uchwała Nr XXXVII/173/2014

w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno”

data publikacji: 2014.01.27 - 08:25
opublikował: Piotr Dąbrowski