Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania OŚ.6220.4.2015

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 190522W  Wygoda – Osówka na odcinku o długości 2049mb od km 0+000 do km 2+049”.

data publikacji: 2016.02.04 - 10:15
opublikował: Katarzyna Sewruk