Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190527W w Krzyżanówce na odcinku o długości 1986 od km 0+000 do km 1+986”.

data publikacji: 2015.12.21 - 09:05
opublikował: Katarzyna Sewruk