Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

data publikacji: 2015.12.17 - 07:43
opublikował: Katarzyna Sewruk