Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej         nr 190506W w Wierzchowiskach Pierwszych na odcinku o długości 2 284 mb od km 0+000 do km 2+ 284”.

data publikacji: 2015.12.11 - 13:10
opublikował: Katarzyna Sewruk