Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowa drogi gminnej nr 190522W  Wygoda – Osówka  na odcinku o długości 2049 mb od km 0+000 do km 2+ 049”.

data publikacji: 2015.12.09 - 09:57
opublikował: Katarzyna Sewruk