Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr IX/45/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instyt

Nr IX/45/2015 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

data publikacji: 2015.07.02 - 09:16
opublikował: Barbara Capała