Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr IX/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok

Nr IX/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok

data publikacji: 2015.07.02 - 09:01
opublikował: Barbara Capała