Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr IX/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok

Nr IX/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok

data publikacji: 2015.07.02 - 09:00
opublikował: Barbara Capała