Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Remont budynku strażnicy OSP Kochanówce

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.5.2015. Nazwa zadania: Remont budynku strażnicy OSP Kochanówce

data publikacji: 2015.07.01 - 08:46
opublikował: Marcin Minkina