Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kochanówce

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.4.2015. Nazwa zadania: Termomodrenizacja budynku strażnicy OSP Kochanówce.

data publikacji: 2015.06.23 - 14:43
opublikował: Marcin Minkina