Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr VIII/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nr VIII/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

data publikacji: 2015.06.03 - 12:17
opublikował: Barbara Capała