Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr VII/26/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów użyczenia nieruchomości Gminy Sienno

Nr VII/26/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów użyczenia nieruchomości Gminy Sienno

data publikacji: 2015.04.30 - 13:43
opublikował: Barbara Capała