Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Nr VII/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno

Nr VII/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno

data publikacji: 2015.04.30 - 13:42
opublikował: Barbara Capała