Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszcze o wydanej decyji OŚ.6220.1.2020

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 331”

data publikacji: 2020.05.04 - 11:16
opublikował: Katarzyna Sewruk