Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszcze o wydanej decyji OŚ.6220.4.2019

dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 W Sienno- Trzemcha- Antoniów w km 0+000 do km 5+202”

data publikacji: 2020.01.24 - 07:37
opublikował: Katarzyna Sewruk