Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania OŚ.6220.4.2019

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 W Sienno- Trzemcha- Antoniów w km 0+000 do km 5+202”.

data publikacji: 2019.12.27 - 08:49
opublikował: Katarzyna Sewruk