Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sienno

data publikacji: 2019.12.12 - 09:55
opublikował: Katarzyna Sewruk