Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Znak:OŚ.6220.4.2019

dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 W Sienno- Trzemcha- Antoniów w km 0+000 do km 5+202”

data publikacji: 2019.12.05 - 11:02
opublikował: Katarzyna Sewruk