Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Budowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Siennie - etap IV.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.3.2014. Nazwa zadania: Budowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Siennie - etap IV. 

data publikacji: 2014.04.09 - 14:04
opublikował: Marcin Minkina