Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Otwarte strefy aktywności w Siennie, Janowie, Tarnówku i Nowej Wsi

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.1.2019. Nazwa zadania:

"Otwarte strefy aktywności w Siennie, Janowie, Tarnówku i Nowej Wsi"

 

Treść ogłoszenia na BZP

data publikacji: 2019.02.08 - 14:27
opublikował: Kamil Wiśnios