Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Samodzielne stanowiska w urzędzie gminy

Samodzielne stanowiska w urzędzie gminy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siennie

mgr Lucyna Stępnik

tel. 48 3786026 w. 23

e-mail: usc@sienno.pl

 

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, osobowych i oświaty

Michał Wlazłowski

pokój nr 17

tel. wew. 18

kadry@sienno.pl

Stanowisko  ds.obsługi rady, komisji, ewidencji ludności

Barbara Capała

pokój nr 9

tel. wew. 24

el@sienno.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, podziałów i rozgraniczania nieruchomości
mgr Katarzyna Sewruk - nieobecna zastępuje  Angelika Moskwa

pokój nr 14

tel. wew. 21

os@sienno.pl

Stanowisko ds. inwestycji, dróg, rolnictwa i gospodarki komunalnej

mgr Kamil Wiśnios

pokój nr 13

tel. wew. 22  
inwestycje@sienno.pl

Stanowisko ds. organizacyjnych - sekretariat urzędu gminy
mgr Jadwiga Krupa

pokój nr 6

tel. wew. 11

ug@sienno.pl

Stanowisko. ds. świadczeń rodzinnych
mgr Monika Dziedzic

pokój nr 22

tel. wew. 20

sr@sienno.pl

Stanowisko. ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
mgr Katarzyna Wlazłowska

pokój nr 21

tel. wew. 16

sr@sienno.pl

 

Stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy

mgr Dorota Wojtas-Lorek -  nieobecna zastępuje Ewelina Zawal

pok. nr 16

tel. wew. 19

rozwoj@sienno.pl

 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

mgr Katarzyna Król

pokój parter

tel. wew. 28

sw@sienno.pl

data publikacji: 2018.08.20 - 15:05
opublikował: Piotr Dąbrowski