Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IDR.271.2.2014.

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek

data publikacji: 2014.02.19 - 14:07
opublikował: Marcin Minkina