Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Znak:OŚ.6220.1.2017

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku służącego do chowu drobiu na budynek tuczarni.”

data publikacji: 2017.09.20 - 09:28
opublikował: Katarzyna Sewruk